Category Archives: Discussions

Soundart in Köping – Educational pioneer project

logga_goa

“Gå över ån” is a pedagogical project working with students in elementary or secondary high-school environments. Its initiated by Västmanlands Läns Museum, Linda Wallenberg (Rydberg)
Regional visual art coordinator Västmanland county

The focus in this project is: Pedagogical education within the field of sound art in the public space.

read more about the project here >>>>>>>>>>>>

in 2010 I participated as artist in this project with a school in Köping.

Audio documentation from the opening of some of the students works:

SONY DSCTeacher in dialogue with students, preparation before final opening

in the news:
pdf Köpings kommun – Gymnasieelever skapar ljudkonst på stan
pdf Offentlig konst uppmärksammades med ljud Magazin24.se

bargslagsbadet25inside-mars2010-small

bargslagsbadet25mars2010-small

Kodak Hill @ Tellus – 12 Dec 2009

kodak-hill2009001_ed8-small2

EXPERIMENTMUSIK OCH 16mm-FILM på Tellus biograf
Lördag 12 December 16:00-21:00, 50kr
Ny lågmäld levande experimentmusik av Martin Thulin och Lise-Lotte Norelius, experimentfilmsprogram med Åke Karlung, Sven Elfström och Claes Söderquist, foto/video-utställning och interaktiv analog ljudinstallation. mossiga upphittade 16mm-filmer från Kodak Hill i Jakobsberg,

kodak_2009_may004ed-small2

16:00-21:00, I biograffoajen:

Mats Lundell:
Vitrum, videoinstallation.
16mm filminstallation: Samhällsmotivator, 16mm-loop svartvitt.
Ljudinstallation: Tonsås.

I Cafét:
Fotoutställning; Mats Lundell, Mirjam Norinder, Yann Robardey
Bildspel från Kodak Hill; Tomas Nygren
Filmvisning, upphittade  industriella 16mm-filmer från Kodak Hill i Jakobsberg:
Kodachrome 10min: Presentation av Kodachromelaboratoriet i Spånga 15min.
Laboratoriepersonalens liv i Kodachromelaboratoriet i Spånga 41min 1971.
Reklamfilm för Super-8, 3min.
Sven-Oskar, reklamfilm, 7min.
Photography at work, a progress report, 40min. (om industriell fotografering).
The use of the Beckman spectrophotometer for the analysis of developing agent and coupler in a Kodachrome magenta developer, 30min.
Quality in photographic paper 22 min, om tillverkningen av fotopapper, emulsion mm.

Kortfilmsprogram i biografsalongen, 16mm-film, 17:00-18:15
Sven Elfström: Skyddet. 12min.
Åke Karlung: Aliena Kadabra 5min 1969
“om oFria TeknoPornoSvin i den urgamla motsatsen – växlingen mellan aNarkopatisk Sensualism och frustrerad Disciplinism.”.
Homo Ludens 11min 1964
Mellan rödskinn och cowboys sitter Homo ludens, den lekande människan.
Claes Söderquist: Epitaf 32min 1979. Bilder som finns kvar av en människa som är borta. Känslor får sitt eget liv när minnen kommer i rörelse. Musik: Charlemagne Palestine, Foto: Lennart Karlsson, Ljud: Håkan Lindberg.
John Whitney: Permutations 1966 8 min, datoranimation.

19:00 i biografsalongen unik konsert i världsklass:
Martin Thulin och Lise-Lotte Norelius live: Instrumental akustisk/elektrisk musik.

AllReadyMade, Västerås, 7-29 March 2009

Participating in a group show in Västerås:

AllReadyMade

7-29 March 2009

my catalog text (SWE)

I denna utställning om readymades har jag valt att visa ett porträtt på en vit perukduva (Jacobin Pigeon). Bilden tillhör en porträttserie som jag gjorde hos en perukduveavlare i södra Sverige under 2006. Serien var använd i en installation i tre delar på Norrby kyrka utanför Sala.
Duvan har idag en rätt så genomgående homogen symbolisk betydelse världen över. Fredsbetydelsen torde vara den starkaste, kanske på grund av att duvpar håller ihop hela livet och är relativt försiktiga i sitt beteende jämfört med andra
fåglar. I fredssymbolismen kommer också andra begrepp fram som t.ex. frihet, universalitet och rättfärdighet. Fåglar som generellt har betecknats som symboler för frihet flygande fritt i naturen.

Duvavlandet har troligtvis en historia som sträcker sig längre än 3000 år fKr. Perukduvan har sitt ursprung i den asiatiska klippduvan (Columba livia) och perukduvan var populär att avla också bland munkar i Europa som duvan har fått sitt namn av: den typiska munkhuvan.

Man blir fascinerad över perukduvans speciella uppåtgående nackfjädrar. Den säregna peruken ser ut att vara på något sätt en omöjlighet. Duvan kan inte på något sätt klara sig ute i naturen, på grund av det begränsade synfältet, utan är helt beroende att vara belägen i ett duvslag, med kanske små enstaka flygturer ute i det fria, förmodligen under ständig uppsikt av resp. duvslagsinnehavare.
Att vara beroende att leva i ett duvslag kan dock innebära vissa bekvämligheter som t.ex. gratis mat och reguljär kontroll av hälsa såväl överlevnad av ungar. Dräkten, trots sitt inskränkande av duvans frihet har visat sig vara en bra överlevnadsstrategi eftersom dess skönhet och ståtlighet fortsätter att fascinera människor som definierat denna duvas frihet i ett sammanhang som är egentligen mer kulturellt och estetiskt förknippat än de egenskaper som den ursprungliga duvsorten hade sig tillägnat. Man kan säga att dess överlevnad är helt beroende på människans behov av vackra föremål.

Människan har skapat en symbolik för fred och frihet med hjälp av duvan men samtidigt utvecklat på grund av estetiska grundval en symbol för icke-frihet i perukduvan.

 

“Architecture of Movement” Festival in Yaroslav Sept 19-21 2008, Presentation of Rearranged Movement

Skype Presentation and Q&A

Skype presentation of some works and their relation to my experimental piece Rearranged Movement (RM) (1999 Malmö, 2006 St. Petersburg)

Rearranged Movement, 2006, Pushkinskaya 10, St. Petersburg

The Architecture of Movement Festival (ARMV) in Yaroslav is coordinated by Anastasia Proshutinskaya which also translated live the presentation to the attentive audience.

By means of festival we aim to unite different creative initiatives in the frameworks of interdisciplinary project; research an interaction between city space, architecture, landscape and human body and movements; change the city space and the perception of it through different art movements and actions.

Some crucial implications in the piece (RM) that were of architectural concern was brought up.

For instance the remark of french architectural theory in the 18th century were this new architecture could create new sensation upon it can check/stop bodily movement. And from these new sensations you would end up , logically, to new ideas and reflections upon the world and so on..

Political as well as some issues on consciousness was brought up to the surface.

Questions in the audience were asked i.e. on the role of audience, placement of work etc. they will be answered in detial in this post later.